Rozhodnutie Stáleho výboru štátov EZVO č. 2/2015/SC z 24. septembra 2015 o zriadení Dočasného výboru pre finančný mechanizmus EHP na obdobie rokov 2014 – 2021 [2015/2024]