EFTA-valtioiden pysyvän komitean päätös N:o 2/2015/PK, annettu 24 päivänä syyskuuta 2015, ETA:n rahoitusjärjestelmän välivaiheen komitean perustamisesta vuosiksi 2014–2021 [2015/2024]