EFTA riikide alalise komitee otsus nr 2/2015/AK, 24. september 2015, EMP finantsmehhanismi ajutise komitee loomise kohta aastateks 2014–2021 [2015/2024]