Απόφαση της μόνιμης επιτροπής των κρατών της ΕΖΕΣ αριθ. 2/2015/ΜΕ, της 24ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη σύσταση προσωρινής επιτροπής χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 2014-2021 [2015/2024]