Komisijas Regula (EK) Nr. 684/2009 ( 2009. gada 24. jūlijs ), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā