Zadeva C-14/08: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 25. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier — Španija) — Roda Golf & Beach Resort SL (Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Pristojnost Sodišča — Pojem spor — Uredba (ES) št. 1348/2000 — Vročanje zunajsodnih pisanj izven sodnega postopka — Notarska listina)