DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zjednodušení vízového režimu (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)) Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Zpravodaj: Ondřej Kovařík