Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8076 – Warburg Pincus/Wendel/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)