Решение № 2/2019 на Комитета за асоцииране ЕС — Република Молдова в състав Търговия от 4 октомври 2019 година във връзка с актуализацията на приложение XXVIII-Г (Приложими правила по отношение на услугите по международен морски транспорт) към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна 2019/1807