Kendelse afsagt af Rettens Præsident den 6. december 1989. # Cosimex GmbH mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Sag T-131/89 R. TITJUR Cosimex mod Kommissionen