Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1361 оd 30. rujna 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/2019 u pogledu određenog bilja za sadnju vrste Malus domestica podrijetlom iz Srbije i određenog bilja za sadnju vrsta Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg i Acer shirasawanum Koidzumi podrijetlom iz Novog Zelanda