Cerere de propuneri – „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica agricolă comună (PAC)” pentru anul 2016