Ehdotuspyyntö – ”Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) alalla toteutettavien tiedotustoimien tukeminen vuonna 2016”