Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9010 — JAB/Pret A Manger) (Текст от значение за ЕИП.)