Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2017/1976 z dne 30. oktobra 2017 o izvajanju Sklepa (SZVP) 2015/1333 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji