2014/311/EU: A Tanács határozata ( 2014. május 26. ) a Régiók Bizottsága két belga tagjának és egy belga póttagjának kinevezéséről