Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1845 tat-18 ta' Ottubru 2016 li jistabbilixxi l-koeffiċjent tal-allokazzjoni li jrid jiġi applikat għall-applikazzjonijiet għal għajnuna għal tnaqqis fil-produzzjoni tal-ħalib skont ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1612