Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje (V skladu s členoma 16 in 17 Sklepa 2011/695/EU predsednika Evropske komisije z dne 13. oktobra 2011 o funkciji in mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci (UL L 275, 20.10.2011, str. 29) (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2011/695/EU).) (Zadeva M.8713 – Tata Steel/ThyssenKrupp/JV) (Besedilo velja za EGP) 2021/C 24/11