Kohtuasi F-77/08: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 28. oktoobri 2010 . aasta otsus — Vicente Carbajosa jt versus komisjon (Avalik teenistus — Avalikud konkursid EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 pettustevastase võitluse valdkonnas — Kandidaatide kõrvaldamine eelvalikutestide tulemuste alusel — Ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsus — Kaebuse esitamata jätmine — Hagi vastuvõetamatus)