Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1