Дело C-631/11 P: Жалба, подадена на 8 декември 2011 г. от Regione autonoma della Sardegna срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 20 септември 2011 г. по съединени дела T-394/08, T-408/08, T-453/08 и T-454/08, Regione autonoma della Sardegna и др./Комисия