Cauza T-113/06: Hotărârea Tribunalului din 21 martie 2012 — Marine Harvest Norway și Alsaker Fjordbruk/Consiliul ( „Dumping — Importul de somon originar din Norvegia — Definiția industriei comunitare — Produs similar — Selectarea eșantionului de producători comunitari” )