Sag T-113/06: Rettens dom af 21. marts 2012 — Marine Harvest Norway og Alsaker Fjordbruk mod Rådet (Dumping — import af opdrættede laks med oprindelse i Norge — definition af EF-erhvervsgrenen — samme vare — udvælgelsen af stikprøven af fællesskabsproducenter)