Věc T-113/06: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. března 2012 — Marine Harvest Norway a Alsaker Fjordbruk v. Rada ( „Dumping — Dovoz lososa pocházejícího z Norska — Definice výrobního odvětví Společenství — Obdobný výrobek — Složení vzorku výrobců Společenství“ )