Mål T-182/15: Talan väckt den 13 april 2015 – Sopra Steria Group mot parlamentet