Vec T-182/15: Žaloba podaná 13. apríla 2015 – Sopra Steria Group/Parlament