Cauza T-182/15: Acțiune introdusă la 13 aprilie 2015 – Sopra Steria Group/Parlamentul