Lieta T-182/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. aprīlī – Sopra Steria Group/Parlaments