Concluziile avocatului general Cruz Villalón prezentate la data de 1 iunie 2010.$