Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τις εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, καταγωγής Ινδίας και Ινδονησίας 2021/C 57/04