Trattat Li Jistabbilixxi kostituzzjoni għall-Ewropa - PARTI I - TITOLU II - DRITTIJIET FUNDAMENTALI U Ċ-ĊITTADINANZA TA' L-UNJONI - Artikolu I-10