Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 328, 2018. gada 21. decembris)