Ettepanek: Nõukogu otsus, millega antakse Ühendkuningriigile luba kehtestada erimeede, mis kaldub kõrvale kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusnormide ühtlustamist käsitleva kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ artikli 5 lõikest 6 ja 11 A osa lõike 1 punktist b (Ainult ingliskeelne tekst on autentne)