Rådets afgørelse (EU) 2018/751 af 14. maj 2018 om den holdning som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i stabiliserings- og associeringsrådet, der er nedsat ved stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien på den anden side, til overgangen til anden etape af associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien på den anden side, jf. aftalens artikel 5, stk. 3