EU:s stödprogram för kärnkraftsavveckling i Litauen, Bulgarien och Slovakien