ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 298/95 του Amedeo AMADEO προς την Επιτροπή. Ποσοστώσεις γάλακτος Apralat