Lieta T-209/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. jūnija spriedums — Porsche/EUIPO — Autec (Mehāniskie transportlīdzekļi) (Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlots mehāniskais transportlīdzeklis — Agrāks Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāla rakstura neesamība — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)