Tiesas (virspalāta) 2014. gada 1. aprīļa spriedums$