Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1174/2013 tal- 20 ta’ Novembru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju (IFRS) 10 u 12 u l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 27 Test b’relevanza għaż-ŻEE