Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9290 – Softbank Group / Altamira) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)