Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 949/2014 zo 4. septembra 2014 , ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne opatrenia pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov formou predĺženia obdobia verejnej intervencie pre maslo a sušené odstredené mlieko v roku 2014