Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 949/2014 ( 2014. gada 4. septembris ), ar ko nosaka pagaidu ārkārtas pasākumus piena un piena produktu nozarē, 2014. gadā pagarinot valsts intervences periodu attiecībā uz sviestu un vājpiena pulveri