Proponowane podejście do pomiaru wpływu społecznego w aktach prawnych Komisji Europejskiej i w praktyce w odniesieniu do europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF) oraz Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)