Sag F-63/08: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 14. marts 2013 — Christoph m.fl. mod Kommissionen (Personalesag — ikke-permanent personale — artikel 2, 3a og 3b i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte — midlertidigt ansatte — kontraktansatte — kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner — kontraktens varighed — artikel 8 og 88 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte — direktiv 1999/70/EF — anvendelse på institutionerne)