Lieta C-377/03: Tiesas (pirmā palāta) spriedums 2006. gada 5. oktobrī — Eiropas Kopienu Komisija pret Beļģijas Karalisti (Valsts pienākumu neizpilde — Kopienu pašu resursi — Nepārbaudītas TIR karnetes — Atbilstošo pašu resursu neizmaksāšana vai novēlota izmaksāšana)