Sprawa T-164/15: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki/Parlament (Zamówienia publiczne na usługi — Postępowanie przetargowe — Świadczenie zewnętrznych usług informatycznych na rzecz Parlamentu i innych instytucji oraz agencji Unii — Klasyfikacja oferenta w procedurze kaskadowej — Kryteria udzielenia zamówienia — Obowiązek uzasadnienia — Odpowiedzialność pozaumowna)