Zadeva C-76/19: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 9. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Varhoven administrativen sad – Bolgarija) – Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya „Mitnitsi“, pravni naslednik Mitnitsa Aerogara Sofia/„Curtis Balkan“ EOOD (Predhodno odločanje – Carinska unija – Carinski zakonik Skupnosti – Člen 32(1)(c) – Uredba (EGS) št. 2454/93 – Člen 157(2), člen 158(3) in člen 160 – Določitev carinske vrednosti – Uskladitev – Avtorski honorarji za vrednoteno blago – Avtorski honorarji, ki so „pogoj za prodajo“ vrednotenega blaga – Avtorski honorarji, ki jih je kupec plačal svoji matični družbi kot nadomestilo za tehnološko znanje, ki je potrebno za izdelavo končnih izdelkov – Blago, pridobljeno pri tretjih osebah, ki je sestavni del, ki se vključi v proizvode, ki so zajeti z licenco)