Avizul Comitetului European al Regiunilor – Dimensiunea locală și regională a economiei bazate pe partajare