Sprawa C-57/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 21 listopada 2013 r. w sprawie T-524/12 Recaro Holding GmbH/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 4 lutego 2014 r. przez Recaro Holding GmbH, dawniej Recaro Beteiligungs-GmbH