Zalecenie Rady z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie krajowego programu reform Bułgarii na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Bułgarię programu konwergencji na 2015 r.